Endüstriyel Isıtma Sistemleri

Endüstriyel Isıtma Sistemleri

Endüstriyel ısıtma sistemleri, genellikle üretim ve imalat işlemlerinin gerçekleştirildiği alanların ısıtılmasına kullanılan ısıtma sistemleridir. Bu sistemlerde verimlilik ve tasarruf üst seviyede olmakta ve az maliyetle büyük alanların ısıtılması hedeflenmektedir. Fabrikalar, atölyeler ve endüstriyel üretim gerçekleştirilen tüm mekanlarda kullanılan endüstriyel ısıtma sistemleri uzun ömürlü, dayanıklı, uygun maliyetli ve kullanışlı sistemlerdir. Yüksek tavanlı ya da derinlik seviyesi fazla olan mekanlarda kullanılabilen endüstriyel ısıtma sistemleri normal işletmelerde de kullanılabilmektedir.

Endüstriyel işletmeler üretim, dönüşüm ve işleme faaliyetleri başta olmak üzere birçok işlemin ayrı veya birlikte gerçekleştirildiği işletmelerdir. Bunlara kümesler, kesimhaneler, çiftlikler, fabrikalar, atölyeler, imalathaneler, hammadde işleme tesisleri, geri dönüşüm tesisleri, atık su tesisleri, enerji santralleri ve madenler örnek olarak gösterilebilmektedir. Bunlarla birlikte endüstriyel ısıtma sistemleri daha birçok farklı mekânda da kullanılabilmektedir. Bu mekanlara ise camiler, spor kompleksleri, amfi tiyatrolar, sinema salonları, restoran ve kafeler ve fuar alanları örnek verilebilmektedir. Bu alanların endüstriyel işletmeler ile aynı ısınma ihtiyacına sahip olması sebebiyle aynı ısıtma sistemlerini kullanmalarını mümkün olmaktadır. Birçok farklı türü olan endüstriyel ısıtma sistemlerinden hangisinin ilgili alanda veya mekânda kullanılacağının tespiti ise ilgili alanın ısınma ihtiyaçlarına ve fiziki özelliklerine göre değişmektedir. Bu nedenle kullanılacak olan ısıtma sisteminin ısıtma sektöründe uzman kişilerin danışmanlığında seçilmesi tavsiye edilmektedir.

Endüstriyel işletmeler yukarıdan da anlaşılacağı üzere birçok farklı çeşitte olabilmektedir. Bu işletmelerin birbirinden birçok farklılığı bulunmakta olup her bir işletmenin ısınma ihtiyacına göre farklı bir endüstriyel ısıtma sistemi kullanılmaktadır. Bununla birlikte en sık kullanıma sahip olan endüstriyel ısıtma sistemleri radyant ısıtıcılar, alttan ısıtma sistemleri, sıcak hava üreteçleri, hava perdeleri, seyyar ısıtıcılar ve kontrol panoları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Radyant Isıtma Sistemleri

Radyant ısıtma, güneşin dünyayı ısıtması ile hemen hemen aynı prensiplerde olan ve taşınım yoluyla değil ışınım yoluyla ısınma sağlayan ısıtma sistemleridir. Radyant ısıtmada yüksek sıcaklık derecelerinde olan yüzeylerden çıkan ışınların başka bir yüzeye yansıtılması ile o yüzey tarafından emilmesi sağlanmaktadır. Bu emilim sırasında ise emilim gerçekleşen yüzeyde bir ısınma gerçekleşmektedir. İşte bu ısınmanın doğru materyaller aracılığı ile ısıtılacak ortama aktarılması ile radyant ısıtma ortaya çıkmaktadır. Radyant ısıtma, ortamdaki havayı değil direkt olarak yöneltildiği cismi ısıtan ısıtma sistemidir. Bu sayede ortamın ısıtılmasına uğraşılmadan hızlı ve etkili bir ısınma sağlanabilmektedir.

Radyant ısıtma sistemleri oldukça etkili ısıtma sistemleri olduklarından çok yönlü bir kullanıma sahiptir. Özellikle büyük ve geniş hacimli alanlarda etkili bir ısıtma yöntemi olan radyant ısıtma sistemleri ile depo, hangar ve fuar alanı gibi ısıtılması zor olan mekanlarda bile kolaylıkla ısınma sağlanabilmektedir. Radyant ısıtma, direkt olarak cisimleri ısıttığı ve bu cisimlerden yayılan ısının ortamı ısıttığı bir sistem olduğu için maliyeti diğer ısıtma sistemlerine nazaran daha düşüktür. Ayrıca birçok farklı türe sahip olan radyant ısıtıcıların şık ve etkileyici görünüme sahip olanları kafe ve restoran gibi nezih mekanlarda da kolaylıkla kullanılabilmektedir.

Radyant ısıtıcılar temelde aynı prensiple çalışıyor olsalar da birçok farklı türde üretilmektedir. Bunlar kısaca boru tipi radyant ısıtıcılar ve açık alevli radyant ısıtıcılar olarak gruplandırılmaktadır. İlk tür olan boru tipi radyant ısıtıcılar, L tipi boru radyant ısıtıcılar ile U tipi boru radyant ısıtıcılar olarak iki alt gruba ayrılmaktadır. Şekil olarak farklı olmakla birlikte boru tipi radyant ısıtıcı türlerinin çalışma sistemleri benzer olmaktadır. Boru tipi radyant ısıtıcılarda yakıcı, radyant borusu, vakum fanı ve reflektör şeklinde dört ana eleman bulunmaktadır. Boru tipi radyant ısıtıcılarda giriş bölümünde yer alan yakıcı tarafından gaz yakılmaktadır. Bu gaz, radyant ısıtıcının sonunda yer alan vakum fanı sayesinde emilmektedir. Bu emilim sırasında sıcaklık yayan yakılan gaz, radyant boru üzerinde hareket etmekte ve boruyu ısıtmaktadır. Bu sırada radyant boruya gazın sıcaklığı aktarılmaktadır. Isınan radyant boruların dış yüzeylerinin sıcaklıkları 300 santigrat dereceye kadar ulaşabilmektedir. Radyant borudan yayılmaya başlayan ışınım, borunun üzerinde yer alan reflektörler aracılığıyla ortama yönlendirilmektedir. Bu sayede ışınım yolu ile ısınma sağlanmakta ve düşük enerji seviyeleri ile yüksek verim elde edilebilmektedir. Boru tipi radyant ısıtıcılar çoğunlukla fuarlarda, showroomlarda, tenis kortlarında, hayvan çiftliklerinde, hangarlarda, seralarda, fabrikalarda, atölyelerde, kafe ve restoranlarda, depolarda, spor salonlarında ve servis istasyonlarında kullanılmaktadır. Bu alanlarda ihtiyaca göre L tipi veya U tipi boru tipi radyant ısıtıcılar tercih edilmektedir.

Diğer bir tür olan açık alevli radyant ısıtma sistemleri de boru tipi radyant ısıtıcılara benzer kullanım alanlarına sahiptir. Açık alevli radyant ısıtıcılar fabrikalarda, fuar alanlarında, büyük sergi alanlarında ve amfilerde kullanılan ve oldukça etkili bir ısıtma performansına sahip olan ısıtma sistemleridir. Bu sistemler, genellikle seramik kaplı radyant ısıtıcılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Şık görünüşleri ve dayanıklılıkları ile ön plana çıkan seramik kaplı radyant ısıtıcılar, oldukça verimli ısıtma cihazlarıdır. Seramik kaplı radyant ısıtıcılar, mekanizmasının arka kısmında yer alan gazın seramik yüzeye yakın olan haznede yakılması ve yakılan bu gazın yaydığı ısının arkada bulunan reflektörler tarafından absorbe edilmesi ile çalışan sistemlerdir. Absorbe edilen yani emilen bu ısı, reflektör aracılığıyla etki edilecek ortama yöneltilmekte ve ortamda bulunan havayı değil, cisimleri ısıtarak çalışmaktadır. Bu sistemde tamamen güvenli bir biçimde açık alev yakımı gerçekleştirilmekte ve gerçekleştirilen bu yakım sonucunda ortaya çıkan ısı ortama yansıtılmaktadır.

Genel olarak radyant ısıtıcılar, düşük bakım ve işletme giderleri ile avantajlı endüstriyel ısıtma sistemleri olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Aynı zamanda elektrik ve gaz tüketimi oldukça düşük olan bu ısıtma sistemlerinde verimlilik maksimum seviyelerdedir. Radyant ısıtıcıların bir diğer avantajı ise bünyesinde neredeyse hiç ya da az ekipman bulunmasıdır. Bu da radyant ısıtıcıları taşınabilir hale getirmekte ve bir işletmeye mahsus alınan bir ürün değil, ileriye dönük bir yatırım haline dönüştürmektedir.

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri Sistemleri

Sıcak hava üreteçleri, ikinci olarak karşımıza çıkan endüstriyel ısıtma sistemleridir.  Doğal gaz ya da LPG ile çalışabilen gaz yakıtlı ısıtma sistemlerinde verimlilik yüksek seviyelerde iken maliyet oldukça düşük seviyelerdedir. Sıcak hava üreteçleri genelde hangarlar, depolar, fabrikalar, spor salonları, atölyeler, camiler ve imalathanelerde kullanılan ısıtma sistemleridir. Ayrıca gaz yakıtlı sıcak hava üreteçleri mono (tek) kullanılabilen sistemler oldukları gibi kolektif çalışmaya da uygun sistemlerdir.

Sıcak hava üreteçleri bünyesinde, paslanmaz çelik ile üretilmiş olan yanma odalarında bulunan atmosferik brülör aracılığıyla yakım gerçekleştirilmekte ve ısı üretilmektedir. Bu atmosferik brülörler, yakıtların yakıldığı alanlardır. Yakılan bu materyaller sistem içerisinde bulunan ve alüminyumdan imal edilen eşanjörlerden geçirilmektedir. Geçirilen bu yakılmış gazlar, eşanjörlerin ısınmasını sağlamaktadır. Bu ısınma sonucunda ise fanlar sayesinde sıcaklık ortama sunulmaktadır.

Gaz yakıtlı sıcak hava üreteçleri dışında alttan ısıtma sistemleri, hava perdeleri, seyyar ısıtıcılar ve kontrol panoları gibi birçok endüstriyel ısıtma sistemi mevcuttur. Bu sistemlerin her birisi, kullanılacağı tesisin özelliklerine göre seçilmekte olduğundan en verimli tercihi yapmak için bir uzmana danışmak gerekmektedir.

Detaylı bilgi için https://www.entalpiproje.com/endustriyel-isitma-sistemleri-nelerdir/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

erkekler kulübü